Náhradní plnění

Náhradní plnění řeší splnění zákonné povinnosti v podobě nákupů produktů a služeb od jiného subjektu zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Můžeme říct, že "náhradní plnění" je možno považovat za alternativní možnost plnění zákonné povinnosti, která se vztahuje k firmám a státním institucím s počtem zaměstnanců nad 25. Zákon ukládá zaměstnavatelům s počtem zaměstnanců v pracovním poměru více než 25 zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením v povinném podílu 4% ( povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkový počet zaměstnanců daného zaměstnavatele). Při jednoduchých počtech zjistíme, že je to jeden pracovník se zdravotním postižením na každých 25 zaměstnanců.

Náhradní plnění spočívá v tom, že pokud zaměstnavatel nezaměstnává daný počet osob se zdravotním postižením, je zde možnost výrobky nebo služby odebírat. A to od jiného zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Naše společnost zaměstnává více než 90 % osob se zdravotním postižením a naši zaměstnanci se spolu s kooperujícími partnery podílejí na výrobě, kompletaci produktů a poskytování služeb.

Pokud nesplňujete (či nehodláte splňovat ani jednu z výše zmiňovaných věcí) je pro Vás tou poslední možností povinný odvod do státního rozpočtu. Ale proč nevyužít tak skvělé příležitosti a neoslovit právě nás.
Současný poměr zaměstnanců se sníženou pracovní schopností a zaměstnanců bez zdravotního omezení, nám umožňuje nabízet vybrané produkty a služby v rámci tzv. náhradního plnění. Zaměstnáváme více než 90 % osob se zdravotním postižením a naši zaměstnanci se spolu s kooperujícími partnery podílejí na výrobě, kompletaci produktů a poskytování služeb.
Dáváme příležitost všem, kteří svůj handicap nevidí jako nepřekonatelnou překážku ve svém pracovním životě.
Cílem naší společnosti není jen nabízení konkrétních produktů a služeb, ale také hledání dalších možností. To, co nenaleznete v současné nabídce INVA DIRECT, může být prostorem pro vytvoření nového pracovního místa a získání nového smluvního partnera.